×

21 maja 2010

Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego

Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie ogólnych postępowań właścicieli, zarządców lub użytkowników dla obiektów zalanych wodą powodziową.

W obiektach budowlanych zalanych wodą powodziową :

1. nie należy gwałtownie usuwać wodę z zalanych piwnic budynków z uwagi na rozmiękczony grunt pod fundamentem. Może to wywołać nadmierne osiadanie fundamentów i powstawanie pęknięć lub rys na ścianach,
2. należy pilnie odłączyć urządzenie elektryczne zalane wodą jak np. hydrofory, piece, silniki elektryczne itp. aby nie powodowały porażenia prądem elektrycznym,
3. należy odłączyć od zasilania zbiorniki na gaz lub olej (podziemne lub nadziemne) aby w przewodach doprowadzających nie było czynnika. Ponowne ich uruchomienie powinno być poprzedzone sprawdzeniem szczelności instalacji,
4. zaleca się sprawdzenia włazów studzienek kanalizacji deszczowej lub sanitarnej gdyż mogły być przesunięte lub zabrane przez wodę powodziową,
5. zapewnić stałe przewietrzanie pomieszczeń zalanych wodą aby wysychały ściany, tynki i posadzki,
6. należy wynieść nasiąknięte wykładziny podłogowe, odsunąć od ścian meble lub inne przedmioty aby zapewnić wysychanie ścian oraz posadzek,
7. po ustąpieniu wody powodziowej inspektorzy nadzoru budowlanego będą uczestniczyć w ocenie stanu technicznego obiektów.

×

Wyszukaj w serwisie