Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

21 maja 2010

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 58

 

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 14:30 dnia 21.05.2010 do godz. 14:00 dnia 23.05.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III - dorzecze górnej i środkowej Odry

Przebieg: W ciągu najbliższych dwóch dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry w obszarach występowania intensywnych opadów burzowych będą występowały wzrosty stanów wody w korytach rzek od ok. 20-40 cm. W związku z wysokimi stanami wody ponowne wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych lokalnie mogą wystąpić w zlewniach: Rudy, Bierawki, Kłodnicy, Osobłogi, Małej Panwi, Scinawy Niemodlińskiej, Stobrawy, Oławy, Widawy, Baryczy, a także w dorzeczu Nysy Kłodzkiej (Biała Lądecka, Biała Głuchołaska).
Wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego mogą wystąpić w zlewni Olzy, Nysy Kłodzkiej, Ślęzy, Bystrzycy i Kaczawy.
Odrą od Brzegu przemieszcza się fala wezbrania przy stanach powyżej alarmowych.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych. Wzdłuż doliny Odry lokalne wystąpienia wody z koryta rzecznego i zalania przybrzeżnych terenów,

Uwagi: Brak

×

Wyszukaj w serwisie