Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

24 maja 2010

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 60

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 12:30 dnia 24.05.2010 do godz. 15:00 dnia 25.05.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III - dorzecze górnej i środkowej Odry

Przebieg: W ciągu najbliższej doby w dorzeczu górnej i środkowej Odry w obszarach występowania intensywnych opadów burzowych będą występowały wzrosty stanów wody w korytach rzek. W związku z wysokimi stanami wody w korytach rzek wzrosty stanów wody powyżej stanu alarmowego lokalnie mogą wystąpić w zlewniach: Rudy, Bierawki, Kłodnicy, Osobłogi, Małej Panwi, Nysy Kłodzkiej, Stobrawy, Widawy i Kaczawy, Lokalnie, zwłaszcza w rzekach górskich i podgórskich przybory wód mogą być gwałtowne ok. 50-60 cm/godzinę.
Dalsze wzrosty stanów wody powyżej stanu alarmowego wystąpią na Odrze poniżej Ścinawy do Słubic oraz w ujściowym odcinku Baryczy i Bobru.
Wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego mogą wystąpić w zlewni Olzy, Oławy, Ślęzy, Bystrzycy, Bobru i Nysy Łużyckiej.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.
Wzdłuż doliny Odry lokalne wystąpienia wody z koryta rzecznego i zalania przybrzeżnych terenów,

Uwagi: brak

×

Wyszukaj w serwisie