Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

1 czerwca 2010

W dniach 4 - 6 czerwca 2010 w trakcie obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbędzie się zbiórka publiczna na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi w województwie opolskim. Pieniądze będą zbierane przez wolontariuszy (m.in., młodzież szkolna, nauczyciele, sołtysi, pracownicy Urzędu Miejskiego, radni) do specjalnych puszek oraz skarbon stacjonarnych.

Do zbiórki dołączą się również artyści występujący w trakcie Dni Ziemi Strzeleckiej, którzy zadeklarowali przekazanie części honorarium na rzecz powodzian.

Każdy darczyńca w podziękowaniu otrzyma specjalną naklejkę pamiątkową.

Wyniki zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar zostaną przekazane do wiadomości publicznej do dnia 30 czerwca 2010 roku.

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc wszystkim potrzebującym.

W imieniu komitetu organizacyjnego: Maria Feliniak

×

Wyszukaj w serwisie