×

8 czerwca 2010

ZBIÓRKA NA RZECZ POWODZIAN

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolonowskiem wyszła z inicjatywą zorganizowania pomocy dla powodzian z gminy Kolonowskie. W trakcie organizowanego festynu z okazji Dnia Dziecka odbyła się loteria fantowa, z której dochód w wysokości 585,39 zł. przekazany został na zakup środków czystości dla 4 rodzin dotkniętych powodzią z terenu naszej gminy.

Osoby, którym została przekazana pomoc, serdecznie dziękują wszystkim uczniom i nauczycielom za okazane serce i pomoc.

×

Wyszukaj w serwisie