Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

8 lipca 2010

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 44

Zjawisko: Upały

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 10:00 dnia 09.07.2010 do godz. 20:00 dnia 11.07.2010

Obszar: województwo opolskie

Przebieg: przewiduje się temperaturę maksymalną w piątek od 29
do 32°C, w sobotę i w niedzielę od 31 do 33°C. Temperatura
minimalna od 16 do 19°C.

Skutki: Ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; wzrost zagrożenia pożarowego.

Uwagi: Brak

×

Wyszukaj w serwisie