Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

16 lipca 2010

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 83

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

Data i godzina wydania: 16.07.2010 - godz. 14:50

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 17.07.2010 do godz. 18:00 dnia 18.07.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III - dorzecze górnej i środkowej Odry

Przebieg: Na dopływach środkowej, a następnie górnej Odry w obszarach występowania intensywnych opadów burzowych wystąpią gwałtowne wzrosty stanów wody, zwłaszcza w rzekach górskich i podgórskich, lokalnie powyżej stanów alarmowych. Przybory wody mogą wynosić od 50 do 100 cm na godzinę.

Skutki: lokalne wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.

Uwagi: Brak

×

Wyszukaj w serwisie