Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

29 lipca 2010

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 87

Data i godzina wydania: 29.07.2010 - godz. 13:44

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

Zagrożenie: przekroczenie stanu ostrzegawczego Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 00:00 dnia 30.07.2010 do godz. 20:00 dnia 30.07.2010

Obszar: Województwo opolskie, dolnośląskie

Przebieg: Przewidywane opady deszczu spowodują wzrosty stanów wody w dorzeczu Osobłogi, Małej Panwii, Nysy Kłodzkiej, Stobrawy, Oławy, Ślęży, Bystrzycy, Widawy, . Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.

Uwagi: Brak
 

×

Wyszukaj w serwisie