Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

16 sierpnia 2010

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH

Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu we wrześniu 2010 r. organizuje bezpłatne szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych województwa opolskiego. Tematyka szkoleń będzie obejmowała problematykę związaną z finansowaniem organizacji pozarządowych, pozyskiwaniem środków finansowych oraz zawierania partnerstw. Podczas szkoleń pracownicy zapoznają się z możliwościami aplikowania do Programów Wspólnotowych dla młodzieży oraz dla osób pracujących z młodzieżą. Organizacje z terenów wiejskich zdobędą wiedzę na temat możliwości pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgłoszeń prosimy dokonywać faxem pod numer 77 423 28 96 do dnia 8 września 2010 r.

Każdy chętny pracownik organizacji pozarządowej może uczestniczyć w więcej niż jednym szkoleniu. Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy - w załączeniu. DOCformularz zgłoszeniowy.doc

Osoby do kontaktu: Justyna Hoinka, Agata Musioł: 77 454 26 21, 77 423 29 11.
 

×

Wyszukaj w serwisie