×

10 września 2010

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor).jpeg

OSTATNIA WIZYTA CZESKIEJ GRUPY ROBOCZEJ...

Obraz 038.jpeg W dniach 8-9 września 2010, w Gminie Kolonowskie gościła projektowa grupa robocza z Regionu Hranicko. To już ostatnia wizyta Czechów w ramach projektu „Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi”.

Obraz 086.jpeg Tym razem Czesi odwiedzili krasiejowski Jurapark oraz spotkali się z członkami polskiej grupy roboczej. Mieli także okazję zapoznania się z tzw. "dobrymi praktykami" przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Odwiedzili Zakład Masarski „Ploch” w Staniszczach Wielkich, który jako pierwszy na Opolszczyźnie skorzystał z dofinansowania z Unii Europejskiej, jeszcze przed akcesją Polski. Mieli okazję skosztowania naturalnego soku w Ekozagrodzie „Jabłoniowy Sad” w Szczedrzyku (zakup urządzeń do tłoczenia współfinansowany z funduszy UE) oraz zobaczenia „Dworu Zawiszy” – ośrodka agroturystycznego w Dylakach (otrzymał on właśnie dofinansowanie na rozbudowę).

Obraz 108.jpeg Choć projekt ukierunkowany na promocję właśnie dobiega końca, współpraca z Hranickiem nie zakończy się tak szybko. Gmina Kolonowskie jest bowiem partnerem kolejnego projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, pod nazwą „Razem poprzez przyrodę i tradycje”. Projekt ten dotyczyć będzie współpracy szkół po obu stronach granicy.
 

×

Wyszukaj w serwisie