Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

23 września 2010

DOFINANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AZBESTU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dofinansowuje zadania z zakresu usuwania azbestu pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez firmę posiadającą pozwolenie na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.

W załączeniu Regulamin udzielania dotacji w WFOŚiGW oraz Oświadczenie wykonawcy. DOCRegulamin_udzielania_dotacji.doc, DOCOświadczenie_wykonawcy.doc

×

Wyszukaj w serwisie