Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

13 października 2010

ZMIANA REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI DO USUWANIA AZBESTU

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że z dniem 15 września br.:

  • uległ zmianie „Regulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu na zadania z zakresu usuwania azbestu;
  • został przyjęty wzór „Oświadczenia” wykonawcy prace związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Wzory wniosków i druki do pobrania” (zakładka "O przyznanie pomocy finansowej w formie pożyczki lub dotacji” i dalej „Usuwanie azbestu”) oraz w załącznikach: DOCRegulamin udzielania dotacji - od 15.09.2010.doc, DOCOświadczenie wykonawcy - usuwanie azbestu.doc

 

×

Wyszukaj w serwisie