Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

13 października 2010

Dobra gmina
12 października odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie spotkanie w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Dobra gmina – wzmocnienie potencjału jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ten, realizowany wspólnie z samorządami z Ozimka, Dobrodzienia i Zębowic będzie obejmował cykl audytów i działań mających na celu usprawnienie działań w urzędach oraz dalsze podnoszenie jakości świadczonych usług.
Projekt realizowany jest w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2.1
 

×

Wyszukaj w serwisie