×

1 grudnia 2010

INFORMACJA

Informacja z sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem w dniu 30 listopada 2010 r.

Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji dokonaniu wyboru :

Przewodniczącego Rady Miejskiej – Franciszek Klimas

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Jolanta Mrochen

Komisja Rewizyjna:

1) Rafał KUPKE2) Anna MRÓZ, 3) Katarzyna MUC,

Komisja Budżetu i Finansów w składzie :

1)Mariusz CZUPAŁA, 2)Wioletta KOPYTO, 3)Rafał KUPKE, 4)Katarzyna MUC, 5)Anna MRÓZ, 6)Ryszard OZIMEK, 7)Maria POLOCZEK, 8)Henryk WAŁASZEK.

Komisja Gospodarcza i Rolnictwa w składzie :

1)Alina BANASIK, 2)Mariusz CZUPAŁA, 3)Gabriela FIRLEJ, 4)Grzegorz HUREK, 5)Jolanta MROCHEN, 6)Anna MRÓZ, 7)Ryszard OZIMEK, 8)Teresa RICHTER, 9)Janusz WACŁAWCZYK, 10) Henryk WAŁASZEK

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w składzie :

1)Alina BANASIK, 2)Gabriela FIRLEJ, 3)Grzegorz HUREK, 4)Wioletta KOPYTO, 5)Jolanta MROCHEN, 6)Katarzyna MUC, 7)Maria POLOCZEK, 8)Teresa RICHTER, 9)Janusz WACŁAWCZYK.

×

Wyszukaj w serwisie