Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

2 grudnia 2010

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Program Współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póżn.zm.) na rok 2011. Szczegóły w załączniku: DOCprojekt Programu Współpracy.doc

×

Wyszukaj w serwisie