×

24 lutego 2011

PRZYSTANKI NIE DLA TURYSTÓW

W marcu 2010 r. Gmina Kolonowskie złożyła, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”, wniosek na realizację projektu o nazwie „Przyjaźni turystom”. Projekt ten zakładał zakup oraz montaż wiat przystankowych w miejscowościach Kolonowskie, Staniszcze Małe i Spórok, jak również montaż na terenie całej gminy 50 tablic wskazujących drogę do miejsc użyteczności publicznej, atrakcji turystycznych i obiektów infrastruktury turystycznej. Znaczenie ułatwiłoby to turystom dostęp do oferty turystycznej gminy, gdyż ciekawe miejsca często znane są tylko mieszkańcom.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Programową Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”, jednakże Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, powołując się na stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyłączył z kosztów kwalifikowanych koszty związane z zakupem i montażem wiat przystankowych. Te, ich zdaniem, nie służą rozwijaniu turystyki i rekreacji, a realizacji zbiorowego transportu lokalnego mieszkańców.

W związku z zaistniałą sytuacją Gmina Kolonowskie zmuszona była zrezygnować z realizacji tego projektu. A szkoda…

×

Wyszukaj w serwisie