Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

8 grudnia 2010

OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem informuje, że w dniach od 6 do 20 grudnia 2010r. odbędzie się nabór na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

W gminie Kolonowskie powołanych będzie 5 rachmistrzów. Zgodnie z Instrukcja do spisu rachmistrzem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej średnie wykształcenie. Zalecane jest, by rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształcenie, nie zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

×

Wyszukaj w serwisie