Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

23 grudnia 2010

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
23 grudnia 2010 dotarło, za sprawą harcerzy 19 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Leśni Ludzie”, do Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem Betlejemskie Światło Pokoju. Jego tegorocznE przesłanie brzmiało: „Nieśmy światło pokoju”.
Będące symbolem pokoju oraz wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów Betlejemskie Światło Pokoju, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni.
 

×

Wyszukaj w serwisie