×

31 grudnia 2010

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej. Szczegóły w załącznikach: DOCZARZĄDZENIE Nr.doc, DOCZałącznik Nr 1 do zarządzenia.doc, DOCZałącznik Nr 2 do zarządzenia.doc

×

Wyszukaj w serwisie