×

7 stycznia 2011

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 130

Data i godzina wydania: 07.01.2011 - godz. 12:30

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

Zagrożenie: przekroczenie stanu ostrzegawczego Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 20:00 dnia 07.01.2011 do godz. 20:00 dnia 09.01.2011

Obszar: Rejon hydrologiczny III (opolskie)

Przebieg: W związku ze wzrostem temperatury powietrza w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej w ciągu najbliższych dni prognozowany jest wzrost stanów wody na dopływach Odry oraz górnej Odrze. Stany ostrzegawcze mogą zostać przekroczone w zlewniach dopływów górnej Odry, w zlewni Małej Panwi, Stobrawy, Nysy Kłodzkiej, Widawy. Lokalnie mogą zostać osiągnięte stany alarmowe.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.
 

×

Wyszukaj w serwisie