×

12 stycznia 2011

DEBIUT SPÓŁKI IZOSTAL SA NA GŁÓWNYM RYNKU GPW

W dniu 7 stycznia 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 11 stycznia 2011 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.000.000 (dwanaście milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki IZOSTAL S.A. o wartości nominalnej 2 zł każda.

Spółka IZOSTAL SA jest drugim debiutantem w roku 2011 na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych oraz 402. emitentem na tym rynku.

Prawa do akcji Izostal S.A. będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „IZOSTAL-PDA" i oznaczeniem „IZSA".
 

×

Wyszukaj w serwisie