×

26 stycznia 2011

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych obecnie realizuje projekt "Centra wsparcia NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych". Składa się z kilku kompleksowych usług tj. szkoleń, coachingu, doradztwa oraz puli rozwojowej dla organizacji pozarządowych.

Szczegóły w załącznikach: DOCInformacja na stronę - cykl szkoleniowy.doc, DOCHarmonogram_szkolen_OCWIP.doc, DOCumowa_o_udzielenie_wsparcia.doc, DOC461_Regulamin_Puli_rozwojowej_zał_nr_2.doc, DOCformularz zgloszeniowy 5.4.2..doc

×

Wyszukaj w serwisie