Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

26 stycznia 2011

INFORMACJA O PROGRAMIE "STUDENT II"

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Zgodnie z procedurami realizacji programu termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.

Obszerna informacja o programie zamieszczona jest w załączonym pliku oraz na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl DOCmaterial_informacyjny_09-2010_.doc.

×

Wyszukaj w serwisie