×

9 lutego 2011

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, w związku z realizacją projektu szkoleniowego pn. Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 finansowanego z środków EFS, organizuje weekendowe szkolenie z zakresu obsługi programu Power Point-tworzenie atrakcyjnych prezentacji multimedialnych.

Szkolenie odbędzie się w terminie 26-27.02.2011r. w Opolu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z woj. opolskiego, które do tej pory nie brały udziału w projekcie Profesjonalna Obsługa Inwestora 2. Na szkolenie zostanie poświęconych 18 godzin lekcyjnych.

Dla uczestników szkolenia są zagwarantowane: materiały szkoleniowe, komputer w trakcie szkolenia, wyżywienie, certyfikat ukończenia kursu!

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia dokumentów z załącznika wraz z kserokopią dowodu osobistego i złożenie osobiście lub przesłanie pocztą do siedziby OCRG nie później niż do dnia 21.02.2011r. (decyduje data stempla pocztowego). O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl oraz w załącznikach: DOCDeklaracja uczestnictwa w projekcie POI2.doc, DOCDeklaracja uczestnictwa w projekcie POI2.doc, DOCDeklaracja uczestnictwa w projekcie POI2.doc.

×

Wyszukaj w serwisie