×

9 lutego 2011

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ DO EKSPORTU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Ogłosiła nabór wniosków do konkursu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu PO IG. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków który będzie dostępny na stronie PARP w terminie od 21 lutego do 11 marca 2011 r., a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

×

Wyszukaj w serwisie