×

11 lutego 2011

ZMIANA REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że uległ zmianie "Regulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu na zadania z zakresu usuwania azbestu".

Obowiązująca wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.wfosigw.opole.pl, w zakładce "Wzory wniosków i druki do pobrania" oraz w załączniku: PDFRegulamin.pdf

×

Wyszukaj w serwisie