Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

21 lutego 2011

ZEBRANIA OSP

Miniony weekend upłynął w gminie Kolonowskie pod znakiem zebrań jednostek OSP. Odbyły się one w jednostkach w Fosowskiem i Staniszczach Wielkich. 19 lutego w Fosowskiem głównym tematem zebrania była sprawa dalszego funkcjonowania jednostki, jak również problemy lokalowe i sprzętowe, z jakimi jednostka ta się boryka.

Dzień później zabranie OSP odbyło się w Staniszczach Wielkich. Na zebraniu tym podsumowano całoroczną działalność jednostki oraz pracę ustępującego zarządu. Obecni na zebraniu członkowie straży wybrali również nowy zarząd. W jego skład weszli:

Prezes – Andrzej Czok
Naczelnik – Grzegorz Hurek
Skarbnik – Janusz Machnik
Sekretarz – Anna Stryczek
Gospodarz – Jan Spałek
 

×

Wyszukaj w serwisie