Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

25 marca 2011

loga.jpeg

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt „AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planuje się realizację projektu w okresie od 01.04.2011r. do 31.08.2011 r. Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Kolonowskie.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolonowskiem w terminie do 31.03.2011 r.

 

×

Wyszukaj w serwisie