Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

25 marca 2011

Rysunek1.jpeg

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu oraz Izba Gospodarcza „Śląsk” mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym eksportu pt.:

"Usługi świadczone przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Prowadzenie biznesu z Czechami i Słowacją oraz problematyka podwójnego opodatkowania"

Termin: 6 kwiecień 2011, godz. 14.00

Miejsce: siedziba Izby Gospodarczej „Śląsk”, ul. Ozimska 184, Opole

Program spotkania:

  1. Powitanie uczestników spotkania
  2. Omówienie usług świadczonych przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działającego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki
  3. Prezentacja targów oraz wyjazdów studyjnych organizowanych w roku 2011
  4. Prezentacja rynku Czech i Słowacji
  5. Podwójne opodatkowanie - zasady opodatkowania, metody unikania
  6. Przekazanie przedsiębiorcom materiałów promocyjnych m.in. broszur o warunkach eksportowych i warunkach podejmowania działalności gospodarczej na 42 rynkach świata, informatorów umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw zawierających informacje o dostępnych źródłach finansowania działalności eksportowej.
  7. Promocja wśród przedsiębiorców reprezentujących branżę drzewną możliwości zakupu na zgłoszone przez nich zapotrzebowanie Analizy wybranych rynków zagranicznych przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego [do pobrania] mailem na adres : info@igsilesia.pl,  faksem pod numer 77 453 84 84 bądź pocztą do siedziby Izby Gospodarczej „Śląsk„ . Liczba miejsc ograniczona !!!

Spotkanie realizowane w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

×

Wyszukaj w serwisie