Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

11 kwietnia 2011

Wizyta w Gehrden
W dnia 6-8 kwietnia delegacja złożona z przedstawicieli firmy Mercur i zastępcy Burmistrza Kolonowskiego gościła w zaprzyjaźnionym niemieckim Gehrden. Wizyta ta była kontynuacja spotkania jakie odbyło się Kolonowskiem w październiku ubiegłego roku. Wiodąca tematyka spotkania była podzielona na dwie części: Odnawialne źródła energii oraz współpraca pomiędzy samorządami. Będąc w Gehrden mieliśmy okazje zapoznać się z działaniem farmy wiatrowej oraz dwóch biogazowni, z których każda miała inna koncepcję wykorzystania powstającego w niej biogazu. W jednej z nich był on przetwarzany na energię elektryczną. Powstające w wyniku tego procesu ciepło służy do ogrzewania okolicznych domów. Zastosowano tu ciekawą metodę: mieszkańcy otrzymują ciepło za darmo, muszą je jedynie doprowadzić do swojego domu. Druga działała na niego innych zasadach. Powstający w niej biogaz było poddawany obróbce i jako gaz o jakości gazu ziemnego był dostarczany do miejskiej sieci gazowej. Na miejscu była możliwość, aby zapytać o zasady funkcjonowania każdej z instalacji, a także dziennych potrzeb na materiał poddawany fermentacji.
W trakcie trzydniowego spotkania omówiono także pewne zagadnienia dotyczące współpracy samorządów. Do głównych należały: pobyty studyjne  nauczycieli j. niemieckiego w celu nawiązania współpracy pomiędzy szkołami i określenia wspólnych obszarów, których współpraca ta by dotyczyła, a także wymiana pomiędzy działającymi na terenie obydwu gmin stowarzyszeniami. Planowane są również tematyczne obozy młodzieżowe, w których brałaby udział młodzież z obydwu gmin.

×

Wyszukaj w serwisie