×

23 maja 2011

WIZYTA W AUSTRII

W dniach 19-20 maja delegacja z gminy Kolonowskie gościła w partnerskiej gminie Wolfsgraben w Austrii. Celem wizyty było m. in. omówienie propozycji dalszej współpracy.

W trakcie spotkania ustalono, że nadal kontynuowane będzie współdziałanie szkół. Ponadto planuje się nawiązanie współpracy pomiędzy działającymi na terenie obydwu gmin stowarzyszeniami.

Dodatkową osią współpracy ma stać się członkostwo obydwu gmin w Sojuszu Klimatycznym. W jego ramach planowane jest przygotowanie projektu mającego na celu przeniesienie dobrych praktyk w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz oszczędności energii na obszar gminy Kolonowskie.

Wizyta była również dobrą okazją do promocji walorów turystycznych gminy. 

×

Wyszukaj w serwisie