Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

2 czerwca 2011

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

Z dniem 30 czerwca 2011r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu rejonowego w Strzelcach Opolskich.

Kandydatów na ławników radom gmin mogą zgłaszać uprawnione podmioty wymienione w art.162 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.).

Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia zgodnie z określonym trybem ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. (Dz.U. Nr 50, poz.370)

Kartę zgłoszenia kandydatów na ławników jak również wszelkie informacje, można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem pok. Nr 10.

×

Wyszukaj w serwisie