Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

14 czerwca 2011

symbol_CS_PL [1 color].jpeg

KURS PRZEWODNIKÓW TURYSTYKI ROWEROWEJ UWAŻAMY ZA OTWARTY!

IMG_4344.jpeg 10 czerwca miała miejsce oficjalna inauguracja kursu przewodników turystyki kolarskiej po Dolinie Małej Panwi. Kurs zorganizowany został jako jedno z działań projektu pn. „Rozwój tras rowerowych w Regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Kolonowskie”. Jest on współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w ramach Celu 3. Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

IMG_4314.jpeg W kursie udział bierze 25 osób z terenu Gminy Kolonowskie oraz Gminy Jemielnica. W jego ramach prowadzone są zarówno zajęcia teoretyczne (wykłady), jak i praktyczne (rajdy). Na pierwszym spotkaniu kursanci dowiedzieli się m. in. w jaki sposób należy zachować bezpieczeństwo podczas wycieczek po terenach leśnych oraz jak rozpoznawać najczęściej spotykane w naszej okolicy gatunki drzew i krzewów. O leśnych i przyrodniczych ciekawostkach niezwykle interesująco opowiadał pan Józef Polis, przedstawiciel Nadleśnictwa Zawadzkie.

IMG_4341.jpeg Fragment pierwszego spotkania poświęcony został organizacji ruchu turystycznego w Polsce oraz historii turystyki. Tę część przedstawił niezastąpiony Alfred Feliks, prezes Oddziału Zakładowego PTTK "Huta Andrzej".

IMG_4337.jpeg Drugiego dnia przyszli przewodnicy rowerowi uczyli się udzielania pierwszej pomocy oraz poznawali (zmienione od niedawna) zasady poruszania się rowerzystów po drogach. Kontynuowali także naukę z zakresu metodyki turystyki i krajoznawstwa.

Kolejne zajęcia zaplanowano na 17 i 18 czerwca.

×

Wyszukaj w serwisie