Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

27 czerwca 2011

INFORMACJA

Na podstawie § 7 pkt 8 uchwały Nr XXXIV/179/97 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 13 listopada 1997r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw, Rada Miejska w Kolonowskiem ustaliła termin i miejsce zebrania wiejskiego w sołectwie Staniszcze Małe w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2011-2015.

Zebranie odbędzie się w Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczach Małych, w dniu 3.07.2011 o godz. 16.00.

×

Wyszukaj w serwisie