×

4 lipca 2011

NOWY SOŁTYS STANISZCZ MAŁYCH

W niedzielę, 3 lipca, mieszkańcy Staniszcz Małych wybierali sołtysa i radę sołecką. W wyniku przeprowadzonych wyborów sołtysem tej miejscowości został pan Edward Kunysz. W działaniach wspierać będzie go rada sołecka w skład której weszli: Henryk Klyszcz, Andrzej Koloch, Anna Mróz, Alina Banasik, Arkadiusz Patoła Marian Koj i Andrzej Leja.

×

Wyszukaj w serwisie