×

20 lipca 2011

NOWY PLAN DZIANIA KSOW

Uprzejmie informujemy, że Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Opolskiego rozpoczął proces budowy nowego Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2012-2013.

Sekretariat zaprasza do włączenia się w proces budowania planu działania KSOW na kolejny okres poprzez zgłaszanie propozycji zadań, których realizacja przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich w skali całego województwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich regiony zobligowane są do przekazania zatwierdzonych planów do 30 września br., stąd zwracam się z prośbą o przekazanie propozycji zadań do planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia br. (decyduje data wpływu do sekretariatu Regionalnego KSOW) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Beata Frydel z Sekretariatu
Regionalnego KSOW (tel. 77 44 82 122, fax. 77 44 82 120,
)

W załączeniu pismo oraz wzór formularza zgłoszeniowego i wzór szacunkowego kosztorysu: XLSSzacunkowy kosztorys przedsięwzięcia.xls, DOCwzór formularza zgłoszeniowego.doc, PDFpismo partnerzy.pdf

×

Wyszukaj w serwisie