Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

2 sierpnia 2011

Zapraszamy na szkolenie
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, firma Eurologistics S.C. organizuje szkolenia specjalistyczne w ramach Narodowej Strategii Spójności (NSS), pt. „Rozliczanie projektów, w tym księgowanie i kwalifikowalność kosztów w projektach RPO WO 2007-2013, PO KL, PO IG, PO IiŚ”. Szkolenie odbędzie się 12.08.2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej: http://www.eurologistics.pl/szkolenia.html. W celu zgłoszenia na szkolenie należy przesłać zgłoszenie na nr fax. 77/ 404 83 07. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela:  
EUROLOGISTICS. S.C. ODDZIAŁ OPOLE, ul. Ozimska 184, 45-310 Opole, tel. 505 281 465, fax 77 404 83 07

×

Wyszukaj w serwisie