×

8 sierpnia 2011

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

Zarządzenie Burmistrza Kolonowskiego w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.: DOCZarządzenie Burmistrza Kolonowskie Nr 64.2011 sprawie bezpłatnego umieszczania plakatów, obwieszczeń na tablicach ogłoszeń.doc

×

Wyszukaj w serwisie