Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

10 sierpnia 2011

ZAPROSZENIE O UDZIAŁU W KONKURSIE

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie  pt. „Powódź 2010 r. – ogrom żywiołu”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które uwieczniły jedno z najniebezpieczniejszych zagrożeń naturalnych w Polsce jakim jest powódź. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 1 lipca do 30 września 2011 r.

Przewidziane są trzy kategorie konkursu: „Najlepsze Zdjęcie”, „Najlepszy Fotoreportaż” oraz „Najlepszy Film”.

W każdej kategorii przewidziane są wartościowe nagrody dla pierwszych trzech miejsc. Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Konkurs-Powodz-2010-r-ogrom-zywiolu.html

Istotą konkursu są przede wszystkim działania edukacyjne w szczególności informowania o założeniach Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim tzw. Dyrektywy Powodziowej. Głównym celem niniejszego konkursu jest dokumentacja powodzi z 2010 r. Zgromadzone materiały mają posłużyć m.in. do budowy portalu poruszającego problemy związane z powodzią.

Szczegóły w załącznikach: PDFKZGW_DPZW-op_176_16_2011_eu.pdf, PDFoswiadczenie_najlepszy film.pdf, PDFoswiadczenie_najlepszy fotoreportaż.pdf, PDFoświadczenie_najlepsze zdjęcie.pdf, PDFregulamin_konkurs Powódź 2010 - ogrom żywiołu.pdf, PDFZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ.pdf

×

Wyszukaj w serwisie