Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

10 sierpnia 2011

KOMPUTER DLA HOMERA 2010

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że od dnia 08 sierpnia 2011 roku do dnia 29 sierpnia 2011 roku przyjmuje wnioski w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Oddziału PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz druki wniosków można uzyskać w Oddziale Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu przy ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16, w godzinach od 7.00 do 15.00 (telefon nr: 0/77 887 20 25 lub 0/77 887 20 00 oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON).

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu „Komputer dla Homera 2010” jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

×

Wyszukaj w serwisie