×

22 sierpnia 2011

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich informuje, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.

Termin składania wniosków upływa 11 października 2011 roku.

W załączeniu znajdują się zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym.

Szczegóły w załącznikach: PDFformularz%20wniosku%20RKG_2011.pdf, PDFInstrukcja%20jak%20z_o_y_%20wniosek_RKG%202011.pdf, PDFkryteria_oceny_merytorycznej_RS_2011_RKG.pdf, DOCXRegionalny Konkurs Grantowy..docx, PDFZasady_RS_2011_RKG.pdf.

×

Wyszukaj w serwisie