Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

31 sierpnia 2011

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSACH O DOTACJE UNIJNE

26 września odbędzie się konkurs na działanie na działanie 3.1.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dotacje inwestycyjne do 300 tys. zł.

Ponadto odbywa się aktualnie konkurs na działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych - dotyczy badań przemysłowych lub prac rozwojowych - dotacje do 7,5 mln euro. 

W październiku odbędzie się działanie Kredyt technologiczny - dotacje do 4 mln zł na nowe technologie.

BĘDĄ TO OSTATNIE KONKURSY NA TO DZIAŁANIE DO KOŃCA 2013 ROKU.

Więcej informacji: nr tel: +48 692 470 246 LUB +48 722 395 272.

Warto wykorzystać szanse i złożyć wniosek o dofinansowanie.

www.fundusze-biznesplany.pl
www.centrum-winogrady.eu
www.fundusze-dlapolski.pl

×

Wyszukaj w serwisie