Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

13 września 2011

KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU - 2011

logo.jpeg

Trwa IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju. Projekt realizowany jest nieprzerwanie od roku 2008.

Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego w ramach konkursu jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie w porównaniu z innymi podmiotami w danym regionie o podobnym potencjale organizacyjnym i finansowym (podział na mikro, małe, średnie, duże podmioty).

Prowadzona jest strona konkursu www.liderzyinnowacji.pl. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

  • Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
  • Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
  • Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

Szczegóły w załączniku: PDFnotatka.pdf

×

Wyszukaj w serwisie