×

28 września 2011

STRZELCE OPOLSKIE W PROGRAMIE "PROFILAKTYKA A TY" (PaT)

W Strzelcach Opolskich będzie realizowany projekt pilotażowy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komendy Głównej  Policji PaT/E  w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Przedsięwzięcie rozpoczyna się 4-tego i potrwa do 13 października br.

Ministerstwo Edukacji Narodowej  zaprosiło do współpracy program PaT. Projekt pilotażowy obejmuje województwa: opolskie, pomorskie i lubelskie. W ramach projektu w każdym z województw utworzona zostanie młodzieżowa grupa PaT, która zagra spektakl edukacyjno-profilaktyczny w działaniu PaT/M, połączonym ze szkoleniem powiatowych i miejskich animatorów/nauczycieli programu PaT. Pierwsze będzie województwo opolskie, w którym na miejsce realizacji działania PaT/E wybrano Strzelce Opolskie.

Terminy:

4 października – casting do spektaklu edukacyjno-profilaktycznego
5-7 października – próby do spektaklu
11 października, godz. 18.00 – PREMIERA spektaklu BLACKOUT
12 października, godz. 10.00 i 12.00 – działania PaT/M dla młodzieży gimnazjalnej – spektakl BLACKOUT
13 października, godz. 12.00 – działanie PaT/M dla młodzieży gimnazjalnej – spektakl BLACKOUT z udziałem Podsekretarza Stanu w MEN Zbigniewa Włodkowskiego.

Rozpoczęcie projektu było możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu w jego przygotowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu generała Bogdana Klimka, którego wspierali insp. Tadeusz Kulesza (Pierwszy Zastępca) oraz mł. insp. dr Anna Wawrzczak-Gazda (Naczelnik Wydziału Prewencji). Dalszą realizację projektu poprowadzi Kuratorium Oświaty, które reprezentował Opolski Wicekurator Oświaty Rafał Rippel oraz gospodarze Strzelec Opolskich na czele ze Starostą Strzeleckim Józefem Swaczyną. Przedsięwzięcie jest realizowane także dzięki współpracy z Urzędem Miejskim  w Strzelcach Opolskich, Strzeleckim Ośrodkiem Kultury i Gminnym Zarządem Oświaty i Wychowania  w Strzelcach Opolskich.

Więcej o programie na: www.pat.policja.gov.pl
 

×

Wyszukaj w serwisie