Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

5 października 2011

OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art.11f ust.3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zmianami), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmian.), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2011 r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Gminy Kolonowskie decyzję administracyjną Nr 4/11o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej 103140 O ul.Krzywa w Staniszczach Małych, na działkach nr 610, 553/14, oraz na części działek nr 553/17 i 553/21 - przeznaczonych jako teren niezbędny pod budowę włączenia do ulicy Ks.Gajdy.

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212 (w godz. pn. 8:00 - 16:00, wt.- pt.7:30 - 15:30) zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

×

Wyszukaj w serwisie