Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

27 października 2011

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012

W załączeniu - Program Współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie.

Projekt ten podlega konsultacji z organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi na terenie Gminy Kolonowskie. PDFProjekt 2012.pdf

×

Wyszukaj w serwisie