Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

4 listopada 2011

"AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE" - KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Obraz 364.jpeg W dniu 30.09.2011r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji wzięli udział beneficjenci projektu, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolonowskiem Pan Franciszek Klimas, Zastępca Burmistrza Kolonowskiego - Konrad Wacławczyk, Przedstawiciele Instytutu Rozwoju Zasobów Ludzkich w Opolu - wykonujący usługi w ramach realizacji projektu oraz pracownicy Miejsko-Gmninnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Kolonowskiem, którzy bezpośrednio zajmowali się realizacją projektu.

Obraz 373.jpeg Podczas konferencji omówiono przebieg poszczególnych form wsparcia, oraz omówiono ich przydatność w poszukiwaniu pracy. Uczestnicy projektu podzielili się swoimi planami zawodowymi jakie chcą realizować po udziale w projekcie.

Punktem kulminacyjnym konferencji było wręczenie uczestnikom projektu zaświadczenia o udziale w projekcie oraz certyfikatów potwierdzających udział w kursach realizowanych w ramach projektu.

×

Wyszukaj w serwisie