Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

15 listopada 2011

KONTROLA PODATKOWA

Informujemy, że począwszy od 2012 roku pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie będą przeprowadzali kontrole podatkowe, mające na celu ustalanie zgodności danych dotyczących wielkości domów mieszkalnych oraz gospodarczych ze składanymi informacjami podatkowymi.

Kontrole będą przeprowadzane losowo. Docelowo stworzony zostanie system nadzoru mający na celu docieranie do kolejnych podatników.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność informacji ze stanem faktycznym, podatnika spotkają następujące konsekwencje:

  • zapłata zaległego podatku za okres ostatnich pięciu lat
  • zapłata odsetek od podatku za okres ostatnich pięciu lat.

Zachęcam podatników, których sprawa dotyczy do składania korekt do końca grudnia 2011 r.

Jak wypełniać prawidłowo informację podatkową?

  • budynek obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
  • powierzchnię użytkową budynku lub jego części mierzymy po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach,z wyjątkiem klatek schodowych Za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, poddasza użytkowe.
  • Powierzchnie pomieszczeń o wysokości 1,40m - 2.20m - 50%
  • Powierzchnie pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20m - 100%
  • Powierzchnie pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40m - pomijamy.

Do powierzchni budynków nie wliczamy balkonów i tarasów niezabudowanych

Wiaty, altany, silosy, garaże, blaszane, szopy drewniane nietrwale związane z gruntem nie są budynkami tylko budowlami. Budowle podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obecnie obowiązujące stawki :

  • powierzchnie mieszkalne – 0,63 zł/m2
  • powierzchnie gospodarcze – 4,31 zł/m2
  • powierzchnie pod działalność gospodarczą – 19,20 zł/m2.

Pomocą w prawidłowym wypełnieniu deklaracji lub korekty do deklaracji służą pracownicy UMiG w Kolonowskiem - pokój nr 13, tel. 77 46 11 140 w. 33 w godzinach od 7 do 15 od wtorku do piątku oraz w poniedziałki od 8 do 16.

×

Wyszukaj w serwisie