Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

5 grudnia 2011

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Kolonowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacją zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2012 pn. „Opieka domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opieka paliatywna, rehabilitacja lecznicza osób chorych i niepełnosprawnych, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej, wypożyczanie sprzętu medycznego dla chorych w domu, prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, poradnictwa medycznego oraz świadczenie czynności medycznych.” w trybie i na zasadach zawartych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Szczegóły w załącznikach: DOCKONKURS- zarządzenie 2012.doc, DOCKONKURSY-Zał do zarządzenia2012.doc, PDFzalacznik konkurs.pdf

×

Wyszukaj w serwisie