Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem uruchomił specjalny kredyt na odnawialne źródła energii dla Klientów indywidualnych na finansowanie nawet do 100% inwestycji proekologicznych lub polegających na pozyskaniu niekonwencjonalnych źródeł energii. Szczegóły na stronie banku.

×

30 grudnia 2011

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Kolonowskiego  informuje, iż Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zaresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2012 został rozstrzygnięty.

Nazwa zadania:

„Opieka domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opieka paliatywna, rehabilitacja lecznicza osób chorych i niepełnosprawnych, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej, wypożyczanie sprzętu medycznego dla chorych w domu, prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, poradnictwa medycznego oraz świadczenie czynności medycznych”.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta, złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu, która spełniając warunki konkursowe została przyjęta.

Wysokość przyznanych środków 100.000,- złotych

Informacja w załączniku: JPEGRozstrzygniecie konkursu

×

Wyszukaj w serwisie